Ratiocare loopt voorop

Dankzij onze ruime ervaring in en met de farmacie, met medische hulpmiddelen, met zowel dienstverlening als management in de zorg, met specifiek de combinatie zorg en ICT, met zorginstellingen én met trombosezorg zijn wij juist op dat laatste punt een voorloper.

Een voorloper die al die ervaring en kennis heeft vertaald in innovatieve producten en dienstverlening.

Voeg daarbij dat Ratiocare in de privésfeer zelf aan den lijve heeft ondervonden hoe groot de impact van trombose kan zijn en u begrijpt dat wij maar één doel hebben: de trombosezorg almaar beter en veiliger maken en ervoor zorgen dat iedereen met trombose steeds beter, steeds veiliger en dus steeds vrijer kan leven met trombose.

Ratiocare - vrij leven met trombose

ratiocare-vrij-leven-met-trombosejpg

Visie

De trombosezorg in Nederland is de beste ter wereld. Zelfmeten heeft positieve effecten op de vrijheid, betrokkenheid en gezondheid van trombose patiënten. Daarom moet elke trombose patiënt in staat worden gesteld om zelf de INR te meten.

Missie

Vrij leven met trombose.

Ambitie

Ratiocare biedt de beste oplossingen voor het zelfmeten van de INR. Dit tegen de beste prijs in de markt, zodat voor zorgverzekeraars, trombosediensten en patiënten zelfmeten eindelijk massaal bereikbaar is. Hiermee willen we onze ambitie bereiken dat alle trombosepatiënten vrij leven met trombose.

Geschiedenis

In 2012 zijn de initiatiefnemers van Ratiocare tot het inzicht gekomen dat de trombosezorg in Nederland effectiever, veiliger en vooral goedkoper kon. Dit inzicht is ingegeven door de kennis, expertise en ervaringen die zijn opgedaan in de afgelopen jaren. Onder meer bij Buurtzorg Nederland, KPN Zorg en diverse andere toonaangevende zorginstellingen en bedrijven in de zorgbranche.

Wat ons vooral heeft verbaasd is het gebrek aan concurrentie tussen aanbieders van INR meters. Heeft u ooit eerder een reclame uiting gezien van een INR meter waarin u als patiënt centraal stond? En waarin het kostenaspect een belangrijke boodschap is? Nee! In een markt waarin de kosten voor gezondheidszorg zo onder druk staan, waarin kostenbeheersing voor u en elke andere Nederlander bijdraagt aan betaalbare zorgverzekeringen, in die markt concurreerde geen enkele aanbieder van een INR meter op prijs. Dat heeft er toe geleid dat zorgverzekeraars zijn gaan ingrijpen. Er zijn grenzen bepaald voor het aantal zelf meters. Grenzen waarmee de hoge prijzen van een INR meter het vrij leven met trombose niet bereikbaar maakt voor veel mensen. Terwijl zorgverzekeraars écht liever zien dat u zelf meet! En dat is ook wat wij willen. Daarom concurreren wij fors op prijs. Zodat zelf meten voor iedereen bereikbaar is. Makkelijk, veilig en accuraat. Ook voor u!

Belangrijk vertrekpunt voor de start van Ratiocare was dus het ontdekken van een INR meter waarmee alle aspecten voor verbetering van de trombosezorg tegen lagere kosten ingevuld kunnen worden. Zodoende is de qLabs INR meter van fabrikant Micropoint gekozen als het beste product.

Na het behalen van de benodigde certificaten is in 2015 de qLabs INR meter in Nederland geïntroduceerd. Kort daarna zijn de eerste innovaties aan de markt gepresenteerd. Inmiddels ervaren duizenden mensen hoe het is om vrij te leven met trombose. Maar niet alleen vrij, maar ook veilig en goed ingesteld.

In het najaar van 2015 heeft de echtgenote van één van de initiatiefnemers op jonge leeftijd een herseninfarct gekregen als gevolg van trombose. De gevolgen bleken groot, en het gezin met drie jonge kinderen heeft zich moeten aanpassen aan een nieuwe werkelijkheid. Namelijk leven met de gevolgen van trombose.

Na een zware hersenbloeding is de moeder van één van de initiatiefnemers opgenomen in het verpleeghuis. De plotselinge invaliditeit en afasie hebben op een wrede manier de gevolgen van trombose laten zien.

Deze ingrijpende incidenten maakt dat de mensen achter Ratiocare met een ongekende passie en drive het beste willen bieden aan trombosepatiënten. Vrij leven met trombose is dan ook méér dan een doel, het is dé missie van Ratiocare.

Vrij leven met trombose

inr-waarde-bloed-trombose-patient-zelf-meten-op-vakantie-4-600x370