Disposables specifiek voor INR

Alleen een goed bloedmonster zorgt voor een correcte INR waarde. Dus een goede voorbereiding en gebruik van de juiste materialen zijn onontkoombare voorwaarden.

Om een goede en mooie bloeddruppel zonder stuwing te verkrijgen zijn schone en warme handen nodig. En uiteraard een lancet die geschikt is voor een INR vingerprik.

Ratiocare beveelt hiervoor de 21G lancet aan, die gemakkelijk en snel een bloeddruppel genereert van minimaal 10µl.

De 21G lancetten van Ratiocare zijn single-use, self-retrackting en druk-geactiveerd. Dus gemakkelijk en veilig. De lancetten zijn voor thuis- en professioneel gebruik.

 

 

Optioneel wordt er voor een capillaire bloedafname ook gebruik gemaakt van zogenaamde transferpipetten. Hiervoor zijn de Safe-Tec Microsafe pipetten van 20µl zeer geschikt.