Waarom apps?

Apps staan garant voor een snelle, veilige, foutloze en eenduidige communicatie met de trombosediensten. Foutloos bijvoorbeeld in die zin dat elke meting altijd onlosmakelijk verbonden is aan één individuele gebruiker. Bovendien maken apps het mogelijk om ook direct te communiceren met andere zorgverleners, zoals bijvoorbeeld de apotheek.

Bijkomend maar zeker ook belangrijk voordeel van het werken met apps? Het stelt trombosediensten ook nog eens in staat om goedkoper hun werk te doen.

acontact

Trombosezorg app

De trombosezorg app is de link tussen de QLabs INR meter en het informatiesysteem van de trombosedienst. Via bluetooth worden alle meetgegevens vanuit de meter verzonden. Inclusief belangrijke informatie over bijvoorbeeld blauwe plekken, bloedingen, koorts en vakantie, die worden uitgevraagd via een aanvinkmenu. Pas als alle informatie is verzameld en geverifieerd, gaat het in één pakket digitaal naar de trombosedienst.

Via de app is ook het nieuwe doseerschema, de volgende prikdatum en de patiënthistorie beschikbaar. Via de app kan de trombosedienst zelfs per patiënt zogeheten patiëntalerts instellen. Ter herinnering bijvoorbeeld aan medicijninname. Met alle grotere therapietrouw van dien.

Medicatie app

De medicatie app houdt één op één contact met het bronsysteem van de apotheker. Zodat altijd, voor zowel patiënt als trombosedienst, een actueel medicatie overzicht (AMO) beschikbaar is.

Moest de apotheker voorheen elke wijziging in de medicatie en de mogelijke beïnvloeding daarvan op de antistollingsbehandeling telefonisch of per fax (met alle kans op vergissingen van dien) doorgeven aan de trombosedienst, met de app gaat dat één op één en volstrekt foutloos. Foutloos omdat binnen de app ook een waarschuwingssysteem actief is speciaal voor medicatie die de trombosebehandeling beïnvloedt.