De zorgprofessional, ook die actief in de wereld van de trombose, gaat voor maar één ding: het allerbeste voor de patiënt. In alle opzichten. En wie voor het allerbeste gaat voor de trombosepatiënt, die kan bijna niet anders dan gaan voor zelf meten.

qLabs Q1 INR meter voor zelf meten

Een uiterst kosteneffectieve manier van trombosezorg, zelf meten. Maar tegelijk een uiterst kwalitatieve. Niet in de laatste plaats omdat zelf meten staat voor meer regie en uitvoering bij de patiënt. En daarmee voor een vrij(er) leven met trombose.

Een vrijer leven, maar tegelijk ook een veiliger leven met trombose. Want zelf meten betekent één op één contact tussen patiënt en trombosedienst. Digitaal, via bluetooth en apps. Zonder gevaar voor verschrijvingen, dus veiliger. En heel direct, dus vele malen sneller. Ook waar het gaat om het aanpassen en terugkoppelen van een nieuw doseerschema naar de patiënt.

Bovendien: alle keteninformatie met betrekking tot de patiënt (denk aan het actuele medicatie overzicht) is bij zelf meten aan elkaar gekoppeld. Zodat u altijd een compleet totaalbeeld heeft van de (toestand van de) patiënt.

8580app

qLabs Q2 INR Meter

qLabs Q2 Plus INR meter voor begeleid meten

Meten met een qLabs Q2 Plus INR meter leent zich prima voor toepassing in de eerstelijnszorg, zoals bij de huisarts. Want naast alle zojuist aangestipte pluspunten zijn zaken als identificatie, verificatie en validatie van zowel operator, patiënt en strips perfect in orde. De qLabs Q2 Plus INR meter vereenvoudigt en versnelt het werkproces door de ingebouwde barcodescanner. Makkelijk en snel kunt u alle noodzakelijke gegevens inlezen en ingeven door te scannen. Met één druk op de knop is het letterlijk zo gepiept.

atevredenarts

Outcome, effect van INR meting op dosering

Het belangrijkste kwaliteitscriterium voor het gebruik van een INR meter is de FNT-veldnorm, de veldnorm dus van de Federatie van Nederlandse Trombosediensten. Een andere belangrijke beoordelingsfactor is de ‘outcome’. Daarmee wordt bedoeld de mate waarin een INR waarde afgegeven door een qLabs INR meter tot dezelfde therapiekeuze leidt in vergelijking met een veneus vastgestelde INR waarde.

Welnu: de praktijk toont aan dat die ‘outcome’ nagenoeg altijd gelijk is.

Incidenteel kan er een verschil zijn als gevolg van grenswaarden; volgens de kunst van het doseren (leidraad voor trombosediensten) heeft dit geen effect op de therapie.

Waarmee de conclusie is gerechtvaardigd dat de qLabs INR meter voldoet aan alle kwaliteitscriteria.

Digitalisering zorgproces

Zelf meten is een prachtig voorbeeld van het steeds verder digitaliseren van werkprocessen in de zorg. Daardoor wordt de zorg niet alleen sneller en, mede dankzij een steeds meer aan elkaar gelinkte informatievoorziening, foutlozer maar zeker ook kwalitatief beter en goedkoper.

Kostenefficiëntie

Met de qLabs INR meter biedt Ratiocare verreweg de meest kostenefficiënte oplossing. Om het in cijfers uit te drukken: op één prik alleen al kunt u dankzij ons per keer tot wel 5 euro besparen!

Hoeveel kostenefficiëntie en daarmee voordeel Ratiocare in uw werkproces kan bewerkstelligen? Onze consultant komt het u graag inzichtelijk maken en voorrekenen.

acontact

Optimalisering ketenzorg

Als Ratiocare ergens voor staat, dan is het voor optimalisering van de ketenzorg. In de breedst mogelijke zin van het woord. Dus of het nu gaat om koppeling met het informatiesysteem van de apotheker of om samenwerking met de wijkverpleging, dan wel om het inrichten van – inclusief alle denkbare koppelingen – de ketenzorg met de huisarts, wij hebben alle expertise en ervaring in huis om u daarbij optimaal van dienst te kunnen zijn.

Projectmanagement en consultancy

Hoe overtuigd u ook bent geraakt van de kwaliteit en daarmee van de vele voordelen van de qLabs INR meter, wij begrijpen heel goed dat u om zo weloverwogen als maar kan uw definitieve keuze te maken precies wilt weten wat de consequenties daarvan zijn voor uw organisatie. Niet alleen financieel, maar ook waar het gaat om zaken als uw werkprocessen, de structuur van uw IT omgeving, uw markt- en concurrentiepositie, uw marktstrategie, uw wervingsbeleid, uw conversie strategie en uw verandermanagement.

Om op al die punten duidelijkheid te verschaffen en daarmee rust te creëren en wederzijds vertrouwen op te bouwen, stellen wij graag gratis consultancy tot uw beschikking. Als u vervolgens met ons en dus met zelf meten de qLabs INR meter in zee gaat, dan ondersteunen wij u ook nog eens met projectmanagement. Wat dat betreft hebben wij bijvoorbeeld schatten aan ervaring met het implementeren van het zogeheten ‘vingerprik goud model’ en met het optimaal begeleiden van ruim 8.000 zorgprofessionals in het leren werken met digitale hulpmiddelen.